Chào mừng bạn đến với SORA - một hệ thống phân bổ nguồn lực dựa trên học thuyết Sự giàu có của các quốc gia viết bởi Adam Smith, chúng tôi đã đúc kết lại thành một nền khoa học mới gọi là SORAnomics. Tìm kiếm khách hàng và người bán cho những sản phẩm và dịch vụ mà bạn bán hoặc cần thông qua ứng dụng SORA, miễn phí hoặc trả tiền. Mọi người đều có thể buôn bán!

Bạn cần gì?

Dễ dàng tìm kiếm dịch vụ phù hợp

'Gia sư tiếng anh'

Bạn làm công việc gì?

Khách hàng đang chờ bạn

'Lập trình website'

Sản phẩm bạn cần là gì?

Tìm kiếm nhà cung cấp cho những dịch vụ mà bạn cần

'Điện thoại di động cũ'

Bạn bán sản phẩm gì?

Tìm kiếm người mua cho sản phẩm mà bạn bán

'Chocolate donuts'

Tạo tên của nhóm

Nhóm có thể là một công ty, một câu lạc bộ, một tổ chức phi chính phủ, hoặc cơ quan nhà nước

'Honda'

Enter the person's name
"Rendy Tan"


Choose your location

195.38   Phát triển bởi ©  SORA Saigon.  Kiểm tra  Blog  |  Facebook  |  SORAnomics